Statistika ankety

Zpět...
Počet hlasů 42
  Výška Váha
Maximum 56.1 cm 4.65 kg
Minimum 44.5 cm 3.15 kg
Průměr 50.60714 cm 3.722857 kg
Odchylka 19.7947 28.9509

 

Grafy vložených hodnot

Modře je uvedena skutečná hodnota.
Zeleně jsou označeny správné odpovědi.

Zpět...