Statistika ankety

Počet hlasů 48
  Výška Váha
Maximum 86.7 cm 5.1 kg
Minimum 39 cm 1.1 kg
Průměr 52.67292 cm 3.6725 kg
Odchylka 66.8879 54.2984

 

Grafy vložených hodnot

Modře je uvedena skutečná hodnota.
Zeleně jsou označeny správné odpovědi.